JV LLC UZTEX GROUP

207, V. KADYROVA STR., YUMALAK VILLAGE, CHIRCHIK, TASHKENT REGION,UZBEKISTAN

Тел.: +998 (70) 717-00-00, +998 (70) 717-00-77
Факс: +998 (70) 717-17-00

marketing@uztex.uz

www.uztex.uz

JV LLC UZTEX TASHKENT

3, SUGDIYONA STR., SERGELI-3, TASHKENT, UZBEKISTAN

Тел.: +998 (71) 140-12-91
Факс: +998 (71) 258-07-41

marketing@uztex.uz

www.yarn.uz

JV LLC UZTEX GROUP CHIRCHIQ FILIALI

207, V. KADYROVA STR., YUMALAK VILLAGE, CHIRCHIK, TASHKENT REGION,UZBEKISTAN

Тел.: +998 (70) 717-00-88
Факс: +998 (70) 717-18-00

www.uztex.uz

marketing@uztex.uz

JV LLC UZTEX SHOVOT

CHIGA-THAI-KALA VILLAGE, SHAVATSKY DISTRICT, KHOREZM REGION, UZBEKISTAN

Тел.: +998 (62) 345-51-55
Факс: +998 (62) 345-21-77

marketing@uztex.uz

www.uztex.uz

JV LLC SHOVOT TEXTILE

CHIGA-THAI-KALA VILLAGE, SHAVATSKY DISTRICT, KHOREZM REGION, UZBEKISTAN

Тел.: +998 (62) 345-51-55
Факс: +998 (62) 345-21-77

marketing@uztex.uz

www.uztex.uz

JV LLC UZTEX GROUP SHOVOT FILIALI

15, GULZOR STR., SHAVATSKY DISTRICT, KHOREZM REGION, UZBEKISTAN

Тел.: +998 (62) 345-12-80, +998 (62) 345-13-00
Факс: +998 (62) 345-16-16

socks@uztex.uz

www.uztex.uz

JV LLC UZTEX UCHKURGAN

5, MUSTAKILLIK STR., UCHKURGAN DISTRICT, NAMANGAN REGION, UZBEKISTAN

Тел.: +998 (69) 462-00-04
Факс:

marketing@uztex.uz

www.uztex.uz

JV LLC UCHKURGAN TEXTILE

5, MUSTAKILLIK STR., UCHKURGAN DISTRICT, NAMANGAN REGION, UZBEKISTAN

Тел.: +998 (69) 462-00-04
Факс:

marketing@uztex.uz

www.uztex.uz