Zair Umarov
z.umarov@uztex.uz

Tha main chief of the department

+998(99) 880-70-22

Tashkent region, Chirchik, V.Kadirov street house 207